Att äga häst tillsammans är och ska vara roligt.

SomeOne erbjuder lösningar för alla som vill ha hjälp att administrera sitt ägande oavsett om man är ensam eller flera som har gått ihop om att äga häst.

Förutom att vi hanterar den ekonomiska administrationen kan vi hjälpa till med allt annat runt om kring för att skapa en rolig upplevelse av hästägandet

Hur kan vi hjälpa dig/er som hästägare?


Det finns flera företag som är bra på att ta hand om ekonomi & redovisning åt er som hästägare. Under våra år som aktiva inom travsporten har vi emellertid lärt oss att hästägande är så mycket mer än bara ekonomi. Vårt mål är att hjälpa er att skapa en upplevelse av ert hästägande och att underlätta med administrationen. Med våra processer och system blir det dessutom kostnadseffektivt.

Vi har erfarenhet och sköter i princip alla bolagsformer för samägande och konsortier - från enkla bolag, handelsbolag/kommanditbolag till aktiebolag.

Vi har också ett eget kommanditbolag som kan ta hand om ert konsortie som en egen resultatandel. Det är en mycket attraktiv lösning både ur ett ekonomiskt och praktiskt perspektiv.

Oavsett vilken ägarform som väljs lämnar vi enkel och lättförståelig månadsrapportering (eller rapportering för den tidsperiod som överenskommits)