Processutveckling

Det är kanske så att ni inte vill lämna ifrån er alla administration, men tycker att det tar för mycket tid. En av idéerna med SomeOne är att vi har bra processer och arbetsflöden i det vi gör, allt för att bli effektiva i arbetet. Vi kan hjälpa er att titta igenom er arbetsflöden och komma med idéer och förslag på nya rutiner som gör att ert administrativa arbete går fortare och blir effektivare.Exempel på tjänster
”Arbetet går fortare och vi bättre kontroll på vår ekonomi”

Kunden vill sköta sin redovisning själv men tycker att det tar för mycket tid. Tillsammans med kunden arbetar vi med att förbättra de administrativa processerna och bidra med bokslutsarbete. SomeOne har hjälpt till att skapa bättre rutiner så nu går det administrativa arbetet fortare och kunden har bättre kontroll på sin ekonomi.