Information

Information är kanske det allra svåraste av allt. Hur når man ut till sina kunder, leverantörer etc.
SomeOne är ingen expert på kommunikation men vi är riktigt bra på projektledning och organisation och för att lyckas med sin information behöver man någon som är ansvarig för detta, någon som har tiden att se till att det händer och det är här SomeOne kommer in. I vårt nätverk finns dessutom personer som är experter på kommunikation och marknadsföring så behöver vi den kompetensen kan vi plocka in den.

Information handlar om allt från enklare produktblad, till hemsidor, foto och film.

Låt oss sätta oss och gå igenom ert behov av information.

Exempel på tjänster
”Vi har inte bara en hemsida utan den lever också”
K Carlsson, Stall Skift AB


SomeOne sköter ekonomi, administration och information åt Stall Skift AB samt de hästägarkonsortier, inom ramen för På Stället KB, som Stall Skift driver. Information är en nyckel när man driver konsortier. Hemsidan uppdateras och information om hästarna, kommande starter mm kommer ut. Tack vare samarbetet med SomeOne är hemsidan levande och delägarna får regelbundet uppdateringar om läget.