Administration

Många gånger tänker man på redovisning/bokföring när man pratar om administration. Men företagsadministration är så mycket mer. Givetvis är redovisningen en stor del av administrationen, men även att hålla kolla på kundregister, arkivering, fakturering, betala fakturor etc. Vår styrka är att vi löser just detta, vi kan hjälpa dig med alla de bitar som tar tid från er att göra det som ni är bäst på.Exempel på tjänster
”Tidigare var vi sena med faktureringen, missade obetalda fakturor och hade inte koll på alla avtal”
L Nilsson, Inventorum Service AB


Inventorum Service AB driver bla ett kontorshotell.
SomeOne hjälper till att utveckla de administrativa rutinerna runt uthyrningen av lokalerna men även med att upprätta alla hyresavtal samt hantera hela eknomi-administrationen, dvs fakturering, betalningar, redovisning bokslut mm.