Vem är SomeOne

Tack vare flera års erfarenhet av att jobba med administration på både stora och mindre företag har vi lärt oss att arbeta på ett flexibelt och effektiv sätt med administration. Vi tar på oss rollen att vara någon som kan lösa dina administrativa problem allt för att underlätta ditt arbete med dina kunder.
Till skillnad från tex en traditionell redovisningsbyrå arbetar vi med all din administration helt efter dina behov. Den personliga relationen till våra kunder är viktig så att vi blir en del av verksamheten och inte bara en leverantör. Vi löser allt från ekonomiarbete, utveckling av hemsidor till inköp av kaffebönor om så behövs.

SomeOne fungerar som din administratör och hjälpreda. Vi är den ”någon” som man som företagare ofta hoppas redan har gjort det.

Vi kan hjälpa dig med allt från bokföring, fakturering, betalningar, bokslutsarbete, information, projekt-administration, inköp och alla olika typer av administration som finns runt ett bolag.

Företagare
Är du företagare och behöver hjälp med din administration kan du läsa mer här...

Hästägare
Genom att under flera år arbeta med administration åt hästägare har vi erfarenhet om hur travsporten fungerar. Är du i bebov av hjälp med din administration kan du läsa mer här...